Program "Cenzurka" - Informacja o gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole

Strona tytułowa arkusza ocen Strona tytułowa arkusza ocen

Program Cenzurka jest świetnym narzędziem do przygotowania i wypełniania "Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole" dla przedszkoli oraz świadectw szkolnych. Program pomoże Ci także stworzyć inne dokumenty o stałym wyglądzie. Ten niezwykle łatwy i niedrogi program ułatwi pracę każdemuto przygotowuje dokumenty kończace jakiś etap edukacji.

  AKTUALIZACJA PROGRAMU Z NOWYMI WZORCAMI ŚWIADECTW - 100 zł

A oto najważniejsze cechy programu:

 

swiadectwo_druga

- Cenzurka w wersji HURT obsłuży całą szkołę. Program jest wielostanowiskowy. Każdy nauczyciel może zgrać sobie na nośnik Cenzurkę wraz z potrzebnymi mu wzorcami świadectw. Zaletą tej cechy jest wygoda przy wypełnianiu. Jeden nauczyciel wprowadza dane szkoły, a potem każdy sam wypełnia potrzebne mu wzorce na własnym komputerze. Drukowanie świadectw odbywa się w szkole.

 

 

- Cenzurka posiada wiele ułatwień, sprawiających błyskawiczne wypełnianie świadectw. Są to skróty klawiaturowe, funkcja wpisywania tej samej frazy w zaznaczonych komórkach, pobiera dane z arkusza kalkulacyjnego Excel.

 

cenz1b- Funkcja drukowania dostosowana jest do każdej drukarki. Cenzurka wydrukuje dokumenty w każdym formacie, w jakim działa nasza drukarka. Poza tym drukuje tak na czystych formularzach, jaki na papierze giloszowym.

 

- W klasach 1-3 szkoły podstawowej Cenzurka wprowadza oceny opisowe. Przygotowaliśmy ciekawe, gotowe frazy do wstawienia w osobie drugiej i trzeciej. Jeśli jednak nasze pomysły Ci się nie spodobają, zawsze możesz je zmienić.

 

cenz12b- Jeśli wygoda wypełniania świadectw bardzo Ci się spodobała, możesz również inne dokumenty wprowadzić do Cenzurki. Wraz z nią otrzymujesz darmowo dwa inne programy: LINIUSZEK i WYMIAR, za pomocą których zwymiarujesz i stworzysz wzory innych pism na przykład legitymacji. Możesz wprowadzić również elementy graficzne na przykład godła czy herby.

 

- Cenzurka jest bezpiecznym i bardzo funkcjonalnym programem. Współpracuje z Excelem a także innymi programami bazodanowymi, które eksportują i importują dane do plików tekstowych. Program nie integruje się w żaden sposób z systemem Twojego komputera. By go usunąć wystarczy fizycznie usunąć plik.

 

- Opłata za program jest jednorazowa. Nie pobieramy opłat abonamentowych.

 

Cenzurka zawiera około 98% wszystkich świadectw. Poniżej przedstawiamy ich symbole, tak abyś wiedział czy również Twoje wzorce są zawarte w programie:

 

Wersja 2014:

 • Kolejne, nowe wzory dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem MEN.
 • Poprawna praca w systemach operacyjnych Windows XP, Vista, 7.

WZORCE ODCZYTYWANE W WERSJI 2014:

Dla szkoły podstawowej (zmiany w arkuszach ocen i świadectwach).

 • Strona tytułowa nowego arkusza ocen MEN-I/37b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Strona tytułowa nowego arkusza ocen MEN-I/38b/2 dla zakładających arkusze w klasach z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3.
 • MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/38b/2 i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3 z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn..
 • Nowe MEN-I/3a/2 i MEN-I/3a-w/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 dla klas 4-5.
 • MEN-I/4/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/38b/2 dla klas 4-5 z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • Nowe MEN-I/6a/2 i MEN-I/6a-w/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 dla klas 6.
 • MEN-I/7/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/38b/2 dla klas 6 z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.


Dla gimnazjum (zmiany w arkuszach ocen).

 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/39b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/40b/2 dla zakładających arkusze w klasach z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • MEN-I/3/2 i MEN-I/3-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 1 i 2.
 • MEN-I/6/2 i MEN-I/6-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 3.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.


Dla liceum ogólnokształcącego (zmiany w arkuszach i świadectwach).

 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/42b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowe MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2 (promocyjne) z nowym arkuszem ocen.
 • Nowe MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2 (ukończenia) z nowym arkuszem ocen.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.


Dla technikum

 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/44b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowe MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2 (promocyjne) z nowym arkuszem ocen.
 • Nowe MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2 (ukończenia) z nowym arkuszem ocen.


Dla zawodówki

 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/45b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowe MEN-I/17a/2 i MEN-I/17a-w/2 (promocyjne).
 • Nowe MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2 (ukończenia).


Dla szkoły policealnej

 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/46b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.

Wzory 2010-11-12 (uwaga - Arkusze Ocen i dokumenty przedszkolne są niedostępne w wersji MINI):

Dla przedszkoli.
 • Nowość: MEN-I/54/2 - Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Dla szkoły podstawowej i szkoły specjalnej.
  • Stare świadectwo MENiS-I/1/2, nowy arkusz ocen dla klas 1-3 z generatorem oceny opisowej.
  • Świadectwa MENiS-I/3/2 i MENiS-I/3-w/2, arkusz ocen dla klas 4-5.
  • Świadectwa MENiS-I/9/2 i MENiS-I/9-w/2, arkusz ocen dla klas 6.
  • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
  • Świadectwo MENiS-I/5/2 dla klas 4-5 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
  • Świadectwo MENiS-I/10/2 dla klas 6 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

 

 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/37/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowe MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3.
 • Nowe MEN-I/3/2 i MEN-I/3-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 4-5.
 • Nowe MEN-I/6/2 i MEN-I/6-w/2 z nowym arkuszem ocen ukończenia SP.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • Nowe MEN-I/4/2 z upośledzeniem, dla klas 4-5.
 • Nowe MEN-I/7/2 z upośledzeniem, ukończenia.

 


Dla gimnazjum i gimnazjum specjalnego
  • Świadectwa MEN-I/13a/2 i MEN-I/13a-w/2 w wersji z i bez arkusza ocen dla klasy 3 gimnazjum.
  • Świadectwo MEN-I/14a/2 dla klasy 3 oddziałów przysposabiających.
  • Świadectwo MEN-I/15a/2 dla klasy 3 uczniów z upośledzeniem.

 

 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/39/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Świadectwa MEN-I/9/2 i MEN-I/9-w/2, arkusz ocen dla 1-szej klasy gimnazjum.
 • Świadectwa MEN-I/13/2 i MEN-I/13-w/2, arkusz ocen dla klasy 3 gimnazjum.

 

 

 • Stare świadectwa MENiS-I/17/2 i MENiS-I/17-w/2, arkusz ocen dla klas 1-2.
 • Stare świadectwa MENiS-I/23/2 i MENiS-I/23-w/2, arkusz ocen dla klas 3.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.

 

 

 • Świadectwo MEN-I/10/2 dla klas 1-2 oddziałów przysposabiających.
 • Świadectwo MEN-I/11/2 dla klas 1-2 uczniów z upośledzeniem.
 • Świadectwo MEN-I/14/2 dla klasy 3 oddziałów przysposabiających.
 • Świadectwo MEN-I/15/2 dla klasy 3 uczniów z upośledzeniem.

 

 

 • Stare świadectwo MENiS-I/19/2 dla klas 1-2 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • Stare świadectwo MENiS-I/25/2 dla klas 3 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • Stare świadectwo MENiS-I/26/2 dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych.

 


Dla liceum ogólnokształcącego
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/42/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/21-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/23-w/2 ukończenia.
 • MEN-I/29/2 i MEN-I/29-w/2 LO uzupełniającego promocyjne.
 • MEN-I/30/2 i MEN-I/30-w/2 LO uzupełniającego ukończenia.
 • MENiS-I/46/2 i MENiS-I/46/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50/-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/51/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MENiS-I/68/2 ukończenia uzupełniającego dla dorosłych.

Dla technikum
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/44/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/27/2 i MEN-I/27-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/28/2 i MEN-I/28-w/2 ukończenia.
 • MEN-I/31/2 i MEN-I/31-w/2 technikum uzupełniającego promocyjne.
 • MEN-I/32/2 i MEN-I/32-w/2 technikum uzupełniającego ukończenia.
 • MENiS-I/61/2 i MENiS-I/61/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/62/2 i MENiS-I/62/-w/2 ukończenia w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/71/2 i MENiS-I/71-w/2 promocyjne dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/72/2 ukończenia dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/73/2 ukończenia dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych w wersjach A4 i A3.

Dla zawodówki
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/45/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/17/2 i MEN-I/17-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/18/2 i MEN-I/18-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/32/2 i MENiS-I/32/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/36/2 i MENiS-I/36/-w/2 ukończenia.

Dla liceum profilowanego
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/43/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/25-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/26/2 i MEN-I/26-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/56/2 i MENiS-I/56/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/57/2 i MENiS-I/57/-w/2 ukończenia.

Dla szkoły policealnej
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/46/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/33/2 ukończenia szkoły policealnej.
 • MENiS-I/130/2 ukończenia.
 • MEN-I/130a/2 ukończenia w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-I/131/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MEN-I/131a/2 ukończenia dla dorosłych w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-II/168/2 arkusz ocen szkoły zaocznej dla dorosłych.

Dla szkoły specjalnej, przysposabiającej do zawodu
 • MEN-I/19/2 promocyjne.
 • MEN-I/20/2 promocyjne.
 • MENiS-I/42/2 promocyjne.
 • MENiS-I/43/2 ukończenia.

Dla szkół artystycznych
 • Nowe ART-II/200/3.
 • Nowe ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/203/3 i ART-II/203-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • Nowe ART-II/220/3 i ART-II/220-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/221/3 i ART-II/221-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/230/3 i ART-II/230-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/233/3 i ART-II/233-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/200/3.
 • ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/203/3 i ART-II/203-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • ART-II/220/3 i ART-II/220-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/221/3 i ART-II/221-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/230/3 i ART-II/230-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/233/3 i ART-II/233-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/250/3 i ART-II/250-w/3 w wersjach A4 i A3.

Inne wzory:

 • Legitymacja uczniowska

Zaświadczenie o ukończeniu ...

 • Nowość: zaświadczenie o ukończ. dokszt. teoret. młod. prac (rozp. MEN 11 sty. 2012).
 • Nowość: druk MEN-III/1.

Wzory 2008-2009 (uwaga - Arkusze Ocen są niedostępne w wersji MINI):


Dla szkoły podstawowej i szkoły specjalnej.
 • MENiS-I/1/2, arkusz ocen dla klas 1-3 z generatorem oceny opisowej.
 • MENiS-I/3/2 i MENiS-I/3-w/2, arkusz ocen dla klas 4-5.
 • MENiS-I/9/2 i MENiS-I/9-w/2, arkusz ocen dla klas 6.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • MENiS-I/5/2 dla klas 4-5 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/10/2 dla klas 6 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

Dla gimnazjum i gimnazjum specjalnego
 • MENiS-I/17/2 i MENiS-I/17-w/2, arkusz ocen dla klas 1-2.
 • MENiS-I/23/2 i MENiS-I/23-w/2, arkusz ocen dla klas 3.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • MENiS-I/19/2 dla klas 1-2 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/25/2 dla klas 3 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/26/2 dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych.

Dla liceum ogólnokształcącego
 • MENiS-I/46/2 i MENiS-I/46/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50/-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/51/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MENiS-I/68/2 ukończenia uzupełniającego dla dorosłych.

Dla technikum
 • MENiS-I/61/2 i MENiS-I/61/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/62/2 i MENiS-I/62/-w/2 ukończenia w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/71/2 i MENiS-I/71-w/2 promocyjne dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/72/2 ukończenia dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/73/2 ukończenia dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych w wersjach A4 i A3.

Dla zawodówki
 • MENiS-I/32/2 i MENiS-I/32/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/36/2 i MENiS-I/36/-w/2 ukończenia.

Dla liceum profilowanego
 • MENiS-I/56/2 i MENiS-I/56/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/57/2 i MENiS-I/57/-w/2 ukończenia.

Dla szkoły policealnej
 • MENiS-I/130/2 ukończenia.
 • MEN-I/130a/2 ukończenia w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-I/131/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MEN-I/131a/2 ukończenia dla dorosłych w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-II/168/2 arkusz ocen szkoły zaocznej dla dorosłych.

Dla szkoły specjalnej, przysposabiającej do zawodu
 • MENiS-I/42/2 promocyjne.
 • MENiS-I/43/2 ukończenia.

Dla szkół artystycznych
 • ART-II/200/3.
 • ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/203/3 i ART-II/203-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • ART-II/220/3 i ART-II/220-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/221/3 i ART-II/221-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/230/3 i ART-II/230-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/233/3 i ART-II/233-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/250/3 i ART-II/250-w/3 w wersjach A4 i A3.

Wzory 2005, 2006, 2007, odczytywane przez ubiegłoroczną wersję programu i być może przez wersje z lat wcześniejszych. Wzory te nie są już w żaden sposób konserwowane przez Astar 05:

Świadectwa szkoły podstawowej w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/1/2 dla klas 1-3 z generatorem oceny opisowej, w wersji w drugiej osobie ("Piszesz starannie ...") i w trzeciej osobie ("Uczeń pisze starannie ...").
 • MENiS-I/3/2 i MENiS-I/3-w/2 dla klas 4-5.
 • MENiS-I/9/2 i MENiS-I/9-w/2 dla klas 6.
 • MENiS-I/5/2 dla klas 4-5 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/10/2 dla klas 6 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

Świadectwa gimnazjalne w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/17/2 i MENiS-I/17-w/2 dla klas 1-2.
 • MENiS-I/23/2 i MENiS-I/23-w/2 dla klas 3.
 • MENiS-I/19/2 dla klas 1-2 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/25/2 dla klas 3 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

Świadectwa zasadniczej szkoły zawodowej w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/32/2 i MENiS-I/32-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/36/2 i MENiS-I/36-w/2 ukończenia.

Świadectwa liceum ogólnokształcącego w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/46/2 i MENiS-I/46-w/2 dla klas 1-2.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50-w/2 dla klas 3.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50-w/2 dla klas 3.
 • MENiS-I/68/2 (ukończenia uzupełniającego dla dorosłych).
 • MENiS-I/76/2 i MENiS-I/76-w/2 (ukończenia starego LO).
 • MENiS-I/98/2 wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Świadectwa liceum profilowanego w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/56/2 i MENiS-I/56-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/57/2 i MENiS-I/57-w/2 ukończenia.

Świadectwa technikum w wersjach klasycznych lub na czysty papier w formacie A4 i A3.

 • MENiS-I/61/2 i MENiS-I/61-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/62/2 i MENiS-I/62-w/2 ukończenia A3 i A4.
 • Świadectwo ukończenia Technikum dla Dorosłych(zwymiarował p. Łukasz Rakus - Educatorium Łódź)

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej w wersjach klasycznych lub na czysty papier w formacie A4 i A3.

 • MENiS-I/100/2 ukończenia w formatach A3 i A4.

Inne wzory:

 • MENiS-II/105/2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Dyplom ukończenia Szkoły Policealnej (zwymiarował p. Zygmunt Chrząszcz - Tarnów)
 • MENiS-II/180/2 Legitymacja uczniowska
 • Zaświadczenie: uzyskiwanie i uzupełnianie przez dorosłych wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Cena programu BRUTTO:

wersja MAXI   215,00 zł  - dla całej szkoły i z obslugą arkusza ocen

wersja MINI    115,00zł    - dla jednej klasy i bez obslugi arkusza ocen

 

 

NASZE PROGRAMY SĄ BEZ ABONAMENTU. LICENCJA NA ICH UŻYTKOWANIE JEST DOŻYWTONA A OPŁATA JEDNORAZOWA

 

last-minute-button

pobierz-button

 

zamow

 

 

 

swiadectwo2

swiadectwo 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki

Odsłon : 400778

Ilość osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Szukaj